چگالش!

جریان خواهم یافت... :)

چگالش!

جریان خواهم یافت... :)

«من آدم کندفکری هستم و پر از مقررات درونی که روی خواست های من مثل ترمز عمل میکنند» و برای معرفی خودم در وبلاگم از جملات دیگران استفاده میکنم؛ و نه از جملات خودم! که البته دروغی بیش نیست چون همین جملات آخر، جملات خودم بودند و برای معرفی خودم در وبلاگم از آن ها استفاده کردم!
+چهار جمله ی آخر کلا هجو اند و گفتم که بدانید که میدانم! ولی نمیدانم چرا نوشتمشان با این حال!

آخرین مطالب
آخرین نظرات

+ ناچگال

شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۵۷ ب.ظ

بزرگ.. بزرگتر..

 

کران ها ناپدید می شوند؛

جرم، ناممکن؛

من، بی معنی.

 

بیکرانی.

 

+ مثل قطره ای «رنگی» در لیوان آب.

+++ من شدیدا به مقداری ثبات نیازمندم.

  • ۹۴/۰۵/۲۴
  • >,,l:l ..